Ξεκινήστε να οδηγείτε Motocross

Τομοτοκρόςείναι μια πολύμεγάλημορφήμηχανοκίνητου αθλητισμού πουσυναντάται σεόλα τα μέρητουκόσμου. Τοάθλημα εμφανίστηκε λίγομετάτονΔεύτερο ΠαγκόσμιοΠόλεμο και δενάργησε να γίνει πολύδημοφιλές. Τόσοι πολλοίάνθρωποι που αγαπούν αυτότοάθλημα μπορεί να οφείλονται στηνολικήέκρηξη αδρεναλίνης που ακολουθεί, αλλά η αίσθησητης ταχύτητας και τουενθουσιασμού είναι ένα μεγάλομέροςτηςμεγάλης χαράςτουμηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σε αντίθεσημε πολλάάλλα είδημηχανοκίνητου αθλητισμού, μπορείτε να ξεκινήσετε να συμμετέχετε από τηνηλικία των 4-6 ετών. Φυσικά, μπορούν να συμμετάσχουν και τα κορίτσια και τα αγόρια, αλλάγια να αγωνιστείτεστοάθλημα, πρέπει να πάρετεάδεια που να πιστοποιεί ότι μπορείτε να συμμετάσχετε και στησυνέχεια να ισχύειδιαφορετικό όριοηλικίας. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδικτυακά. Υπάρχουνδιάφορα είδη αξιώσεων, π.χ. άδειεςεκπαίδευσης ή διαγωνισμού καθ’ όλητηδιάρκεια τουέτους ή προσωρινέςάδειεςεάνθέλετε να συμμετάσχετεσεσυγκεκριμένοδιαγωνισμό.

Το μοτοκρόςείνα ι ένα πολύσκληρόάθλημα όπουδεν πρέπει να είστε πολύ μαλακοί και προσεκτικοί. Ένας σταυρός εκτελείται σεμια επιφάνεια από χαλίκι, χώμα ή άμμο, πουσημαίνει ότι θα πιτσιλίσει πολλές πέτρες και βράχους, αλλά και ότι θα λερωθείτε. Επομένως, ένας αναβάτηςμοτοκρός θα πρέπει πάντα να φροντίζει να προστατεύει τηνόρασή τουμεένα ζευγάρισωστά και επαγγελματικά γυαλιά χιαστί.

Για όσουςενδιαφέρονται να αρχίσουν να διασχίζουν, πρέπει πρώτα να αποφασίσετε τιείδουςσταυρό χρειάζεστε. Υπάρχουν πολλοίδιαφορετικοί τύποι εμπορικών σημάτων, π.χ. Yamaha, Suzuki, KTM, Huskvarna και πολλάάλλα, αλλά τα χαρακτηριστικάτουσταυρού θα πρέπει να βαραίνουν περισσότεροσεμια πιθανή αγορά. Υπάρχεισχεδόνένα κλαμπ μοτοκρόςσεκάθεδήμοτηςΣουηδίας, επομένως η επιλογήείναι μεγάληγια εσάς πουθέλετε να μάθετε να οδηγείτε.

Αθλητισμός Dragster

Τοάθλημα μετηνυψηλότερη ταχύτητα είναι οι αγώνεςέλξης. Εδώ θα βοηθούσε αν οδηγούσατε ένα τέταρτο ή ένα όγδοοτουμιλίου από στάσηστηνεκκίνηση και όσοτοδυνατόν πιογρήγορα στοντερματισμό. Από την αρχή, τοάθλημα ήρθε από τις ΗΠΑ και ο πρώτοςδιαγωνισμός στηΣουηδία διεξήχθηστοAnderstorpτο 1968 στο Scandinavian Raceway στημεγάληευθεία του. Ο Allan Persson από τοHyllingeτουSkåneήταν ο κριτής. Δενείναι μόνο αυτοκίνητα με τα οποία οδηγείτε αγώνεςέλξης, αλλά και μεμοτοσυκλέτες, σκάφη, τρακτέρ, ακόμη και οχήματα χιονιού. Για όλους, ωστόσο, είναι σημαντικό να τελειώνουμε πρώτοι.

Η απόσταση πουοδηγείτεείναι εντελώςευθεία και μικρή, και είναι σημαντικό να έχετεόσοτοδυνατόν μεγαλύτερη επιτάχυνσηστοόχημά σας από την αρχή και είναι σημαντικό να έχετε καλόχρόνο αντίδρασης στην αρχή. Συνήθως, δύο αυτοκίνητα ανταγωνίζονται τοένα τοάλλοτηφορά, αλλάστις ΗΠΑ, υπάρχουν επίσης πίστες όπουτέσσερα οχήματα συναγωνίζονται ταυτόχρονα.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνήθωςέναν προκριματικό και στησυνέχεια μια λεγόμενησκάλα ή δέντρο, όπου ο νικητής από κάθε αγώνα πηγαίνει στον επόμενογύρομέχρι να μείνειμόνοένας και στησυνέχεια να είναι ο νικητής. Κατάτηδιάρκεια ενός αγώνα, η ταχύτητα τωνοχημάτωνμετριέται σε πολλάσημεία και επιταχύνουν μέχριτοντερματισμό. Είναι συνηθισμένομεένα είδος αλεξίπτωτου στο πίσωμέροςτου αυτοκινήτου πουενεργοποιείται μετάτοντερματισμό για να τους βοηθήσει να σταματήσουν.

Το ταχύτεροσουηδικόρεκόρ βρίσκεται επίσηςστην ταχύτερη κατηγορία πουονομάζεται Top Fuel Dragster, όπουοδηγήσατε ένα τέταρτο του αγγλικούμιλίουσεμόλις 4,8 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα στησυνέχεια προσγειώθηκεστα 483 χιλιόμετρα τηνώρα.