Εμπορεύματα Jaguar μεγνώμονα τονμηχανοκίνητο αθλητισμό

Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar θα επιστρέψειστον ανταγωνιστικό ανταγωνισμό το 2010 μετηνείδηση ​​ότι η εταιρεία επιτίθεται στον 24ωρο αγώνα στο Le Mans. Θα περάσουν ακριβώς 20 χρόνια από τότε που η τελευταία ομάδα κέρδισεέναν αγώνα μεένα κλασικό XJR-12 πουχρηματοδοτείται από το Silk Cut που κατάφερε να σαρώσειτο βάθρο και ταυτόχρονα να κάνειτους αντιπάλους της να γίνουνσκόνη.

Jaguar TCS Racing Συνεργάτες

Αυτή η ανακοίνωσηείχεσημαντικό αντίκτυπο στην ποσότητα τωνεμπορευμάτων Jaguar πουέχουν πετάξει από τα ράφια προςμεγάλη χαράτηςεταιρείας. Η τελευταία φορά που τα προϊόντα της Jaguar πούλησαν τόσο καλάήταν όταν η εταιρεία είχεένα έργο Φόρμουλα 1 ως προμηθευτήςκινητήρωνστοέργο Jackie Stewarts ή όταν το αγόρασαν οιίδιοι και αποφάσισαν να ακολουθήσουντοόνομα τηςεταιρείας.

Τονέο αυτοκίνητο που μπαίνειστησειράείναι το XKR που θα περιλαμβάνεται στησειρά GT2 και συνήθως περιέχειοχήματα όπως η Aston Martin, που πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν άμεσο ανταγωνισμό. Η ανακοίνωσηδεν θα μπορούσε να έρθεισε καλύτερηστιγμήγια τηνεταιρεία, η οποία έχειδειτις πωλήσεις προϊόντων jaguar να πέφτουνμετάτην παγκόσμια ύφεση και την πιστωτικήκρίση. Θα ελπίζουν ότι η άφιξητου XKR GT2 στην αμερικανική σειρά Le Man θα συνεχίσει να προωθεί και να μεγαλώνει την ανάπτυξη τουτμήματος merchandising της Jaguar ενόψειτηςμεγάληςημέρας τουΙουνίουστην πιοδιάσημη πίστα από όλες.

Η γενεαλογία της Jaguar στησειράήταν εντυπωσιακή όλα αυτά τα χρόνια και θα ελπίζουν ότι μπορούν να προσθέσουνμερικά ακόμηκέρδηστην αξιοσημείωτηφιγούρα τα επόμενα χρόνια μετηντελευταία τουςενσάρκωσητων αυτοκινήτωνδρόμου. Η εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντοςστηντέταρτη θέσηστηλίστα τωννικητώνόλωντων εποχώνμε επτάνίκεςμεταξύ 1951 και 1990, και παρόλο πουτοτελευταίο της αυτοκίνητοδεν αναμένεται να αυξήσει αυτότο ποσοστόκέρδους, μπορεί να κάνειτηνεταιρεία να διψάσει και να πεινάσειμετά από ένα γεμάτοφυσητόχτύπημα.

Θα επιστρέψει η Jaguar στον ανταγωνιστικό ανταγωνισμό;

Μπορούν να ξεπεράσουν την Aston Martin και τηνκυριαρχία τουςστησειρά GT2; Θα πουλήσει η εταιρεία αρκετά προϊόντα Jaguar για να δικαιολογήσει μια πιο καθηλωτική καμπάνια μηχανοκίνητου αθλητισμούτο 2011; Όλα αυτάείναι ερωτήματα που πρέπει να περιμένουμε να μάθουμε, αλλάελπίζουμε ότι πρέπει να ξέρουμε πότεείναι μπροστά μας ο αγώνας του Le Man.